17.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Избирателни секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на Община Николаево не са определени, поради липса на изискуемите условията, посочени в чл. 10, ал. 1 на ИК - всички секции за гласуване се намират на първия етаж в съответните сгради, приложено Заповед № РД-01-258/10.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево.

Заповед № РД-01-258/10.10.2019 г.на ВрИД Кмет на Община Николаево

17.10.2019

Гласуване на избирателите с трайни увреждания

Уведомяваме избирателите, че на територията на Община Николаево, с Решение № 50/26.09.2019 г. на ОИК Николаево е образувана ПСИК с назначен състав на комисията.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по - късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г.)

09.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Николаево.

Бюлетина Кмет на община

Бюлетина Общински съветници

Бюлетина Кмет на кметство НОВА МАХАЛА

Бюлетина Кмет на кметство ЕЛХОВО

Бюлетина Кмет на кметство ЕДРЕВО

 

 

 

 

 

19.09.2019

Обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

1. ОИК е администратор на лични данни за целта на провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в ИК. Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препреща към тях.

3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки,които гарантират сигурността на обработването на личните данни.

4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

5.Лични данни са:имена, ЕГН/ЛН, адрес,данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваванена чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.

6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

- приемане на списъци на избирателите, подкрепящи геристрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпници на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК;

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК;

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

8. ОИК публикува на интернет страницата си списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цело, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични дании.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписвани в изборните книжа на ОИК, съдържащи лични данни.

11. Наруяения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИк информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

12.09.2019

Съобщение относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция!

 

Във връзка с постъпилите в ЦИК въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ||, т. 1 и 2 на Решение № 936 - МИ от 02.09.2019г. на Централна избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованието и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието и абревиатурата на някоя от участващите в нея партии и коалиции.

2.Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

   Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме,че наименованията на местни коалиции: "Бъдеще за Община Х", "Алтернатива за Община Х", (ПП "ГЕРБ", ПП "СДС", ПП "НФСБ"), "Патриоти за Дряново",(ВМРО - БНД и други партии), "Разлог - събуди се","КРОС" и други подобни примери не отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.

    Съгласно Раздел ||, т.3 от Решение № 936 - МИ от 02.09.2019 г.

на ЦИк,ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел |V, както следва:

    ОИК извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция и на представените документи.

    При приемане на документите за регистрация, както се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК дава назабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по- късно от крайния срок за регистрация - 16.09.2019 г. В регистъра на ОИК в графа "Забележки" се, вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

    Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

    В случай, че указанията не са изпълнени в даден срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрация на местна коалиция.

    Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

12.09.2019

Съобщение относно регистрация на кандидатски листи!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрация на кандидатските листи за общински съветници, с цел облекчаване работата на ОИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 87 / 02.03.2022

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА СЛЕДВАЩИЯ ПО ЛИСТАТА КАНДИДАТ

 • № 86 / 18.11.2021

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА СЛЕДВАЩИЯ ПО ЛИСТАТА КАНДИДАТ

 • № 85 / 03.11.2019

  относно: Избор на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения